Protokół nr 18/2016 z dnia 5.05.2016 r. i 12.05.2016 r. (kontynuacja)