- projekt uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2016 rok - skierowany do wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej Mikołowa poza Komisją RM Nr 9 - Statutową  

 - projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2030 - skierowany do wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej Mikołowa poza Komisją RM Nr 9 - Statutową  

projekt uchwały nr 334/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016 -  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 335/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 337/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 336/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 338/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 339/2015 w sprawie finansowego wsparcia Policji - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 340/2015 w sprawie finansowego wsparcia Policji - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 341/2015 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 342/2015 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 358/2015 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Mikołów a innymi Gminami i Miastami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 360/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 361/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 362/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Równoległej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 363/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Kukułczej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 364/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 365/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 366/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 367/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka I – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 368/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 369/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Krętej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 370/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 371/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Górniczej – skierowana do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 343/2015  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu
- projekt uchwały nr 344/2015
w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
- projekt uchwały nr 345/2015
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
- projekt uchwały nr 346/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu
- projekt uchwały nr 347/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 348/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
- projekt uchwały nr 349/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
- projekt uchwały nr 350/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
- projekt uchwały nr 351/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 352/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 353/2015 w sprawie zmian w budżecie ne 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 354/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 6 ds. Społecznych
- projekt uchwały nr 355/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
- projekt uchwały nr 356/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
- projekt uchwały nr 357/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu
- projekt uchwały nr 372/2015
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta
- projekt uchwały nr 373/2015
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/269/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu
- projekt uchwały nr 374/2015
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 375/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok  - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu