Protokół nr XXXII/32/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku