Protokół nr XXVIII/28/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku