Protokół nr XXII/22/2016 z dnia 27 września 2016 roku