Protokół nr XX/20/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku