Uchwała XXXVII/722/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXIX/747/2018 z dnia 20.02.2018 r.
- nr V/54/2019 z dnia 5.02.2019 r.