Uchwała XXXVII/719/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr V/46/2019 z dnia 5.02.2019 r.