Uchwała XXXVI/716/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego