Uchwała XXXVII/711/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu