Uchwała XXXVII/709/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok