Uchwała XXXVII/708/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie korekty zapisu pkt. 12 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/689/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017