Uchwała XXXVI/697/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie