Uchwała XXXVI/692/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok