Uchwała XXXVI/691/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie finansowego wsparcia Policji