Uchwała XXXV/688/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu