Uchwała XXXV/686/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXVI/707/2017 z dnia 21.11.2017 r.