Uchwała XXXV/685/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego