Uchwała XXXV/683/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej