Uchwała XXXV/679/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok