Uchwała XXXV/678/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028