Uchwała XXXIV/672/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie