Uchwała XXXIV/671/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie