Uchwała XXXIV/668/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmian w budżecie na rok 2017