Uchwała XXXII/649/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbyca nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej.