Uchwała XXXII/647/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu obręb Mikołów.