Uchwała XXXII/644/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotnicznych Straży Pożarnych.