Uchwała XXXII/643/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.