Uchwała XXXII/642/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.