Uchwała XXXII/640/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.