Uchwała nr XXXI/634/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIX/749/2018 z dnia 20.02.2018 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/42/2019 z dnia 22.01.2019 r.