Uchwała nr XXXI/631/2017 z dnia 23.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie