Uchwała nr XXXI/627/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok