Uchwała nr XXIX/613/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok