Uchwała nr XXVII/610/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa