Uchwała nr XXVII/604/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej