Uchwała nr XXVII/590/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028