Uchwała nr XXVII/589/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok