Uchwała nr XXVI/586/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa