Uchwała nr XXVI/584/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyjęcia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”

Niniejsza uchwała została uzupełniona uchwałą nr XXXV/687/2017 z dnia 24.10.2017 r.