Uchwała nr XXVI/574/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok