Uchwała nr XXVI/580/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bluszcza