Uchwała nr XXVI/577/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie.