Uchwała nr XXVI/576/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu