UCHWAŁA NR XV/357/2015

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 grudnia 2015 roku

 

uchylenia Uchwały nr XIII/297/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 października 2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok