Uchwała nr XIV/340/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Rusinów