Uchwała nr XIV/335/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego