Uchwała nr XIV/334/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017