Uchwała nr XIV/333/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016