Uchwała nr XIV/331/2015 z dnia 24.11.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016